Back
15. October 2018
All SFB – Panel

Newerkla, Stefan Michael beim Joint Academy Day OEAW–KNAW in Wien (11.10.2018)Citation
Creative Commons Lizenzvertrag
Kathrin Linke (2018): Newerkla, Stefan Michael beim Joint Academy Day OEAW–KNAW in Wien (11.10.2018). In: DiÖ-Online.
URL: https://dioe.at/en/article-details/artikel/1477/
[Access: 10.07.2020]
Back